Image

Szwajcarskie pompy
Cyrkulacja wody użytkowej

Pompy BIRAL do wody użytkowej służą do tego, aby bezzwłocznie zaopatrzyć budynek w ciepłą wodę pitną. W tym celu ciepła woda zwykle gromadzona w zasobniku płynie w przewodach wody pitnej w sposób ciągły lub w razie potrzeby.

Oferujemy:
Asortyment pomp skierowany na potrzeby gospodarstw domowych, przemysłu oraz zastosowań komunalnych.

Twoje korzyści to:
Kompleksowe rozwiązania wspierające bezawaryjną pracę systemu w całym okresie jego eksploatacji.